ข่าวประชาสัมพันธ์

21 กันยายน 2561 — ดาวน์โหลดไฟล์บทความวิจัย (ไฟล์ใน CD) ที่นี่ NEW
3 กันยายน 2561 — ดาวน์โหลด กำหนดการประชุมวิชาการ ESTACON 2018 ได้ ที่นี่ NEW
3 กันยายน 2561 — ดาวน์โหลด กำหนดการนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย, ภาคโปสเตอร์ ได้ ที่นี่ NEW
16 สิงหาคม 2561 — ดาวน์โหลดหนังสือตอบรับได้ ที่นี่ NEW
31 กรกฎาคม 2561 — ปิดรับสมัครสมาชิก, ปิดรับบทคัดย่อ, ปิดรับบทความฉบับเต็ม แต่สำหรับผู้ที่ส่ง บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็มเข้ามาในระบบแล้ว ยังสามารถส่งบทความฉบับเต็ม (ไฟล์แก้ไข) ได้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
28 กรกฎาคม 2561 — การเตรียมโปสเตอร์ สำคัญ

 • รูปแบบโปสเตอร์สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่
 • ให้ผู้นำเสนอพิมพ์โปสเตอร์ ลงกระดาษ ขนาด 90 ซม. X 120 ซม.
 • กำหนดให้ติดโปสเตอร์ ในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และก่อนเวลา 8.00 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2561 ขอให้ผู้นำเสนอจัดเตรียมอุปกรณ์ในการติดโปสเตอร์มาด้วย โดยผู้จัดงานจัดเตรียมบอร์ดไว้ให้
 • ผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ จะต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ในช่วงเวลาที่กำหนดตามกำหนดการ
 • ให้เก็บโปสเตอร์ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 หลัง เวลา 17.00 น.
20 กรกฎาคม 2561 — ขยายเวลาสมัครรับลงทะเบียนเพิ่ม และส่งบทความฉบับเต็มถึงวันที่ : 30 กรกฏาคม 2561
20 มิถุนายน 2561 — ขยายเวลาสมัครรับลงทะเบียนเพิ่ม และส่งบทความฉบับเต็ม : 20 มิถุนายน - 20 กรกฏาคม 2561
19 มิถุนายน 2561 — ท่านสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาบทคัดย่อได้ที่แถบตรวจสอบสถานะ ภายในระบบ


หากท่านมีข้อสงสัย โปรดอย่าลังเลที่จะ ติดต่อเรา


กำหนดการ
 • สมัครและส่งบทคัดย่อ : 28 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2561

 • ประกาศรายชื่อบทคัดย่อ : 20 มิถุนายน 2561

 • ขยายเวลาสมัครรับลงทะเบียนเพิ่ม และส่งบทความฉบับเต็ม : 20 มิถุนายน - 20 กรกฏาคม 2561

 • ขยายเวลาสมัครรับลงทะเบียนเพิ่ม และส่งบทความฉบับเต็มถึงวันที่ : 30 กรกฏาคม 2561

 • ประกาศรายชื่อบทความฉบับเต็ม : 10 สิงหาคม 2561 NEW

 • ลงทะเบียน และชำระเงิน : 1 สิงหาคม 2561 – 24 สิงหาคม 2561 NEW

 • ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : 17 สิงหาคม 2561

 • กำหนดการจัดประชุมวิชาการ : 7 กันยายน 2561


กลุ่มสาขาวิชาที่นำเสนอ
 • กลุ่มวิศวกรรมโยธา : CE
 • กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า : EE
 • กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ : IE
 • กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล : ME
 • กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ : AR
 • กลุ่มวิจัยสถาบันและวิจัยในชั้นเรียน : RL
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ST

ประเภทของการนำเสนอผลงาน

Oral Presentation

การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้วย Power point และใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที

Poster Presentation

การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยการจัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนดและยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดเพื่อนำเสนอผลงาน


อัตราค่าลงทะเบียน
 • อาจารย์ และบุคคลทั่วไป

  • บทความที่ 1 : 2,500 บาท

  • บทความที่ 2 : 1,500 บาท

  • บทความที่ 3 ขึ้นไป : ไม่มีค่าลงทะเบียน

 • นักศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  • บทความที่ 1 : 1,500 บาท

  • บทความที่ 2 : 1,000 บาท

  • บทความที่ 3 ขึ้นไป : ไม่มีค่าลงทะเบียน

 • สำหรับผู้ลงทะเบียนโดยไม่นำเสนอบทความ

  • 800 บาท


รวมกระเป๋า เอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน


ช่องทางชำระเงิน
Responsive image
เลขที่บัญชี

437-0-82457-5

ชื่อบัญชี

Faculty of Engineering ESTACON 2018

( MR.SAKRAWEE RAWEEKUL )

แจ้งชำระเงิน

Card image
สถานที่จัดกิจกรรม

อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (อาคาร 18)


คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
150 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ (043) 338 869 | โทรสาร (043) 338 870
สายตรงฝ่ายวิชาการ โทร. 088-5576792 | อีเมล estacon9.2018@gmail.com

Copyright © 2019 · All Rights Reserved · EKAPHONG